46 minutes ago

Zawiadomienie – kursy z prowadzenia rezentacji

Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013http://szkolenia-przywodztwo.com.pl/dofinansowa read more...

1 hour ago

Decyzja – szkolenia z translacji

Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3http://www.szkolenia.vaxi.pl/opinie-szkolenia-z- read more...

1 day ago

Anons informacyjny – szkolenia z Power Point

Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projekt&oacu read more...

2 days ago

Informacja – szkolenia z fizykich

Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projekt&oacu read more...

2 days ago

Informacja – warsztaty z adrogologii

Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMINread more...

2 days ago

Publikacja – warsztaty z hiszpańskiego

Analiza ex-ante Programu Operacyjnego EWT Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia - Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wersja niemieckaread more...

3 days ago

Obwieszczenie – szkolenia z Windowsa

Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013http://szkolenia- read more...